Bookmark and Share

บทความ

 

BigKeyPhuket

ไม่ใช่เป็นแค่ช่างกุญแจอย่างที่หลายคนคิด แต่ BigKeyPhuket เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของวงการช่างกุญแจ

 มีเครือค่ายเป็นระบบทั่วไทยทีมงานและบุคลากรมีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ  ผ่านการฝึกฝนอบรม

รับงานจนเกิดความชำนาญผ่านการอบรมด้าน ต่าง ๆ จากรุ่น “สู่รุ่น.”

โดยอาศัยความชำนาญ เชี่ยวชาญในสายงาน มุ่งเน้นบริการที่ประทับใจเป็นเส้นทางเดิน การันตีผลงานให้กับผู้รับบริการ เป็นที่มาคำว่า

 BigKeyPhuket อย่างที่รู้จักกัน ช่างกุญแจ

กรณีลืมกุญแจ

เครื่องมือเปิดรถ เราได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น มาโดนเฉพาะ รถรุ่นนั้น ๆการ update ตลอด จึงไม่ทำให้รถท่านเปิดรอยขีดขูด แนวคิดหลักการเปิดรถของเรา เน้นเปิดที่รูกุญแจเท่านั้น

ให้คำแนะนำลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด 

 

กรณีดอกกุญแจหาย

 

ถามว่าท่านใช้ กุญแจ ชุดนี้มากี่ปี ที่จะทำดอกใหม่ กุญแจท่านเคยหายหรือไม่ กุญแจท่านราคาเท่าไร หากเรามองว่าทำดอกกุญแจแล้วไม่คุ้ม เราก็แนะนำให้ติดตั้งชุดใหม่แทน หลายคนมองว่าแค่กุญแจดอกเล็กๆ แต่ท่านอย่าลืม กุญแจดอกเล็กๆนี่แหละ..มันทำหน้าที่คุ้มครองทรัพย์สินของท่าน กุญแจ1ดอกเราอาจใช้นานถึง10ปีหากไม่หล่นตกหายเสียก่อน คนส่วนใหญ่มักไม่ใส่ใจ จนวันใดเผลอลืมใว้ในบ้านลืมกุญแจใว้ในรถบ้างแล้วไม่มีกุญแจสำรองหรือมากก่วานั้น กุญแจหายเลย..

เรียกช่างไปทำดอกกุญแจ ไม่จำเป็นต้องทำดอกกุญแจเสมอไป ต้องมองจุดคุ้มทุนของลูกค้าด้วย สิ่งที่ตามมคือความคุ้มค่า

การติดตั้งกุญแจ,โช๊คประตู

มีความทันสมัยและการใช้งาน ควรเลือกให้เหมาะกับน้ำหนักประตู ประตูใช้งานนานมักมีปัญหา สาเหตุเกิดจาการขาดดูแลอย่างสม่ำเสมอ

การดูหน้างาน ตัวอย่างงานติดตั้งประตู อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ พร้อมให้คำปรึกษา มีบริการจัดส่งติดตั้งถึงที่ฝีมือประณีตให้ความรู้สึกสะดวกสบาย

การติดตั้งโช๊คประตูถือว่าสำคัญมาก ๆ ต้องเลือกขนาดของโช๊คให้เหมาะสมขนาดของประตู หากผิดพลาดอาจทำให้กระจกแตกได้ ประตู้บานตก บานยก

เปิดปิดเสียงดัง บานเบียด เพราะบางครั้งงานแก้ไขจะแตกต่างจะงานติดตั้งใหม่ ต้องแก้ไขให้ถูกจุดเพราะงานแก้ไข ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วต้องแก้ไขให้ดีกว่าเดิม

หรือเท่าเดิมความระเอียดอ่อนสูง เราไม่ต้องพูดถึงช่างที่ติดตั้งใว้ก่อนแล้ว

จากประสบการณ์ ที่ประสบมาช่างบางส่วนทำเพื่อให้งานผ่านเวลาเรียกมาแก้มาซ่อมจะไม่มา

ต้องมีความเข้าใจให้ความสำคัญสูงสุด

กุญแจรถ ด้วยประสบการณ์เรามีทีมงานพร้อมให้คำศึกษาออกแบบติดตั้ง และการันตีผลงานท่านมั่นใจได้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์แน่นอนมั่นใจในการบริการที่

รวดเร็ว พิสูจน์ด้วยการติดตั้งรวดเร็วประหยัดเวลาลงตัวอย่างสมบูรณ์


โดยอาศัยความชำนาญเชี่ยวชาญ ในสายงาน มุ่งเน้นบริการ ที่ประทับใจเป็นเส้นทางเดิน การันตีผลงานให้กับผู้รับบริการ มากกว่าคำว่าเงิน

ข้อความทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ห้ามดัดแปลงตัดต่อแต่งเติมหากต้องการนำไปให้ใส่ 
ชื่อผู้เขียน สมหวัง จันทรบุตร

วัตถุประสงค์

ในการก่อตั้งแฟรนไชส์หลักใหญ่เนื่่องจากธุรกิจกุญแจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
แต่ขาดปัญจัยหลายด้านในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จใจความสำคัญคือ

1. ขาดผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านช่างกุญแจเพื่อถ่ายทอด
และขาดผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดที่คอยให้คำชี้แนะ 
และในปัจจุบันธุรกิจ SME มีการรวมตัวกันสูง 
แต่แข่งขันกันอย่างไม่มีทิศทางจึงต้องมีการรวมกลุ่มของช่างกุญแจ
จำนวนหนึ่งเพื่อให้ใช้สัญลักษณ์สำคัญขนาดใหญ่เพื่อตั้งเป็นมาตรฐานใหม่ในวงการกุญแจ 
โดยใช้หลักการในการทดสอบฝีมือด้านช่างกุญแจและมอบสัญลักษณ์นี้ให้แก่ผู้ที่มีฝีมือเท่านั้น

2. ทำการตลาดการ
อย่างไม่เป็นรูปธรรมไม่ไปในทิศทางเดียวกันแตกแยกกันไม่จริงจังในธุรกิจ 
จึงทำให้ธุรกิจไม่มั่งคงไม่ยั่งยืนไม่เดินหน้าไม่ก้าวไป

3. ต่างกันวัตถุดิบที่ใช้ 
ปัจจุบันมีการสั่งสินค้าจากจีนเข้ามาขายในประเทศไทยจึงทำให้กุญแจที่ได้มีการคลาดเคลื่อน 
ตัดกุญแจไปไขไม่ออกร่องกุญแจไม่ได้มาตรฐานไขไม่กี่ครั้งก็หักเนื่องจากวัสดุกุญแจ 
ไม่มีความแข็งแรงทนทานเหมือนเนื้อโลหะทำให้ช่างส่วนใหญ่ดูไม่เป็นอีกทั้งไม่เข้าใจในขบวนการผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุนกับคุณภาพที่ได้จึงสั่งของไม่มีมาตรฐานที่
เข้ามาร้านในสุดท้าย ... สินค้าชิ้นนั้นลูกค้าเป็นผู้รับทำให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
เนื่องจากรับสินค้าเกรด C-จากจีนแต่ขายเท่าราคากุญแจเกรด A +

4. ราคา 
หลายคนไม่เข้าใจในต้นทุนสินค้าที่แท้จริงไม่เข้าใจในต้นทุนแฝง 
การคิดต้นทุนที่มีหลักการจึงไม่ก่อเกิดจึงทำให้ช่างกุญแจหลายคนไม่ก้าวหน้าในธุรกิจ
เนื่องจากกุญแจ 1 ดอกใช้ได้นานอย่างน้อย 10 กว่านั้นปีหรือนาน
นั่นหมายถึงการคิดราคาย่อมเป็นไปตามเวลาของกุญแจ
(แต่ปัจจุบันคนที่มีความคิดที่ผิดเพี้ยนไม่ใช่ช่างกุญแจอย่างแท้จริง
อ้างว่าราคากุญแจต้นทุนเพียง 2 บาทขาย 15 บาทเพื่อดึงคนให้มาสนใจในธุรกิจกุญแจ 
และหลอกขายเครื่องและสินค้าที่แพงเกินจริง)

5. ค่าบริการนอกสถานที่ต่างกัน 
จึงได้มีการถ่ายทอดแนวคิดและแง่คิดการดำเนินธุรกิจค่าบริการนอกสถานที่
ภายใต้ความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนที่สุดและพิสูจน์มาแล้วว่ามีลูกค้ามากกว่า 90% 
เห็นด้วยและยอมรับในราคาเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับซึ่งการบริการในแต่ละครั้งนั้น
มีการใช้ฝีมือและระมัดระวังเสมือนว่ารถลูกค้าเป็นของเรา

6. ในปัจจุบันเครื่องมือ
มีการนำเครื่องมือจากต่างประเทศมาขายบางส่วนรับผิดชอบในคุณสมบัติ 
ในสินค้าและใช้เป็นจากผู้รู้จริง (แต่เป็นส่วนน้อย) แต่บางส่วนกลับนำสินค้ามาขาย 
ทั้งๆที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงและไม่สามารถสอนได้ทั้งๆที่เป็นผู้ขาย
หรือใช้งานได้ไม่กี่ครั้งก็มีความเสียหายเครื่องมือการทำกุญแจนั้น
ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อจากที่ไหนแต่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เพื่อให้เหมาะกับมือ 
และการใช้งาน Key Big จึงกำหนดการใช้เครื่องมือการทำกุญแจ่ต่างๆ

   "ขนาดใหญ่ที่สำคัญจึงเกิดขึ้นมาโดยไม่ใช้กฎหมายของธุรกิจแฟรนไชส์ 
เข้ามาควบคุมดูแลหรือเซ็นสัญญา 
แต่ใช้กฏข้อเดียวคือพึ่งพารวมตัวสร้างมาตรฐาน
แต่ต้องผ่านการทดสอบฝีมือและทัศนะคติเพื่ออบรม "

 

ข้อความทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ห้ามดัดแปลงตัดต่อแต่งเติมหากต้องการนำไปให้ใส่ 
ชื่อผู้เขียนคมเดชอุดมยิ่งเจริญ 
www.Thaibigkey.com